Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование на България
Вече има качени тестовете от областните кръгове за последните 4 години. От менюто>>Национални>> Избираш година>> Тестове!!!
Здравей, след регистрация всеки ученик, може да изпробва знанията си с тест, в секция задачи >> Реши тест от задачи!!!
Всички новини

Регламент за организиране и провеждане на Общински кръг

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013–2014 ГОДИНА


Олимпиадата по биология и здравно образование се организира и провежда в съответствие със Заповед No РД 09-1433/17.10.2013 г. на министъра на образованието и науката. Настоящият регламент има за цел да допълни и конкретизира информацията, свързана със спецификата на олимпиадата по биология и здравно образование. 


Общински кръг 


Провежда се по график, определен от регионалните инспекторати по образование (РИО), в съответствие със Заповед No РД 09-1433/17.10.2013 г. Времетраенето е 4 (четири) астрономически часа. Участват ученици от VІІ до ХІІ клас включително, разпределени в четири групи: 


първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІ клас;

втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІІ клас;

трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за ІХ клас;

четвърта група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за Х, ХI или ХІI клас.


Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следващата възрастова група. Заявката се подава в писмен вид до съответния учител, с копие до експерта в РИО. Темата за всяка група е различна. Включва тестови задачи, които се съставят на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по човекът и природата (биологичната част) и задължителната и профилираната подготовка по биология и здравно образование, както следва:


за учениците от първа група: учебното съдържание от V–VІІ клас;

за учениците от втора група: учебното съдържание от V–VІІІ клас;

за учениците от трета група: учебното съдържание от V–ІХ клас;

за учениците от четвърта група: учебното съдържание от V–ХІІ клас.


Темите, както и критериите за проверка и оценка, се определят от експертите в РИО.
Николай Добрев - aдмин about 5 years


тази страница е видяна 281 пъти до сега.

Сподели в facebook


Харесай сайта в facebook
Полезни линкове към сайтовете на:

Logosroopn Logofab Logomon Logoibo2014 Logoibo2013 Logoibo Logo1000stipendii Logodberbatov Logoevrika Logoamfb Logobiotur Logobf Logonpmg Logoquestion За въпроси, идеи, мнения и коментари може да ни пишете на biologybg@gmail.com!!!

Ⓒ Copyright 2014 Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Изработка и поддръжка на сайта: Николай Добрев Албена Йорданова

За изработването на сайта са използвани: