Всички видеоматериали за подготовка за Националанта Олимпиада по Биология
Вече има качени тестовете от областните кръгове за последните 4 години. От менюто>>Национални>> Избираш година>> Тестове!!!
Здравей, след регистрация всеки ученик, може да изпробва знанията си с тест, в секция задачи >> Реши тест от задачи!!!

Видео материали

Провеждане на имуноблот (western) блот Биохимия 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Подготовка на SDS-PAGE елетрофореза Биохимия 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Полимеразна Верижна Реакция Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


ДНК агарозна електрофореза Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа с пипети Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Приготвяне на агарозен гел Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Сребърно оцветяване на белтъчен гел Биохимия 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


14 годишен програмист Любопитно... 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Jack Andraka vs. рак на панкреаса Любопитно... 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Живота в клетката Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


РНКа интерференция Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Подводна лаборатория Любопитно... 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Контрол на пеперудната мимикрия Любопитно... 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Сърдечно-съдова система Човешкият организъм 0Изгледай видео материала

Kremena Todorova about 5 years


Провеждане на ELISA Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Опорно-двигателна система : Скелет Човешкият организъм 0Изгледай видео материала

Kremena Todorova about 5 years


Опорно-двигателна система : Мускули Човешкият организъм 0Изгледай видео материала

Kremena Todorova about 5 years


Храносмилателна система Човешкият организъм 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Демонстрация на провеждане на белтъчна елетрофореза Биохимия 1Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Още един Българин прочул се с откритието си Казанлъчанинът - Теньо Попминчев Любопитно... 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Броене на клетки Клетъчна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Изолиране на плазмидна ДНК Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Провеждане на имунофлуресценция Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Визуализиране на PCR(Полимеразна верижна реакция) Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Песен за Полимеразната Верижна Реакция Забавни 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Песен за ДНК Нуклеотидите Г,Т,Ц и А Забавни 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа с пипетори Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа със сериологични пипети Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа с микропипети Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа с електронна везна Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа с pH-метър Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Приготвяне на моларни разтвори Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Титруване на киселини с основи Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Асептична работа Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Приготвяне на микробиологични хранителни среди Лабораторни техники 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Оцветяване по Грам Микробиология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Приготвяне на серийни разреждания и броене на клетки Микробиология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Оцветяване по Еукариотни клетки Клетъчна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Определяне на ДНК концентрация Молекулярна биология 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Определяне на Белтъчна концентрация Биохимия 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Изолиране и пречистване на белтъци Лекции 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Работа в Лаборатория по Биохимия Биохимия 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


Цикъла на Кребс Лекции 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 years


ДНК репликация и траскрипция Лекции 0Изгледай видео материала

Николай Добрев - aдмин about 5 yearsСподели в facebook


Харесай сайта в facebook
Полезни линкове към сайтовете на:

Logosroopn Logofab Logomon Logoibo2014 Logoibo2013 Logoibo Logo1000stipendii Logodberbatov Logoevrika Logoamfb Logobiotur Logobf Logonpmg Logoquestion За въпроси, идеи, мнения и коментари може да ни пишете на biologybg@gmail.com!!!

Ⓒ Copyright 2014 Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Изработка и поддръжка на сайта: Николай Добрев Албена Йорданова

За изработването на сайта са използвани: