Въпроси и Отговори около олимпиадата и подготовката на отбора
Вече има качени тестовете от областните кръгове за последните 4 години. От менюто>>Национални>> Избираш година>> Тестове!!!
Здравей, след регистрация всеки ученик, може да изпробва знанията си с тест, в секция задачи >> Реши тест от задачи!!!

Въпроси и Отговори около олимпиадата и подготовката на отбора

1. Какви са по-важните успехи на олимпийския отбор през миналата година?

Международната олимпиада по биология (IBO) е и най-престижното състезание по биология на планетата. Талантливи ученици от различни континенти извършват биологични експерименти и демонстрират своите умения за теоретично решаване на биологични проблеми. За успеха в състезанието не е достатъчно да се притежават конкретни биологични познания и страст към биологията, но и интелект, наблюдателност, бързина и креативност. На олимпиадата младите хора се запознават с различните култури, откриват нови приятели и това стимулира усилията им за бъдеща професионална реализация в областта на биологичните науки. Затова и преди състезанието учениците и ръководители на отборите полагат официална клетва, че ще се състезават в съответствие с олимпийските принципи на честната игра.

На 22-та Международна Олимпиада по биология (IBO 2011) в китайско Тайпе участваха 227 представители от 58 страни. Българският отбор бе представен от Мира Ненчева (11 клас) и Георги Магаранов (12 клас) (и двамата от НПМГ„Академик Любомир Чакалов“), Петър Илиев (ПМГ Казанлък- 12 клас) и Елизар Цветков от ЕГ Пловдив - 12 клас). Те са най-добрите сред най-добрите - бяха избрани след изпит измежду 10-те победители в проведената във Враца през април 2011 година Национална олимпиада по биология на България. Ръководители на олимпийския ни отбор за втора поредна година бяха гл.ас. д-р Албена Йорданова от БАН и доц. д-р Снежана Томова от СУ „Св. Климент Охридски”.

Подготовката бе проведена непосредствено преди олимпиадата в лабораториите на Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” под ръководството на преподаватели от различните катедри. Новото тази година бе включването в подготовката и на бивши олимпийци, които с много ентусиазъм и всеотдайност допринесоха за повишаване на нивото на готовност на българските участници за олимпиадата.

Разбира се, проблемите при подготовката отново бяха много. На първо място е времето за подготовка, което е твърде малко, за да могат нашите участници да овладеят и прилагат свободно основните биологични техники и методи, които се изискват от участниците на състезания от толкова висок ранг. В страните, представящи се традиционно добре в IBO, подготовката на участниците е целогодишна в специализирани центрове и университети.

Друг проблем е липсата на достатъчно лабораторни упражнения в средното училище, което е пречка за придобиване на основни практически умения. Трябва да се отчете и факта, че биологичната наука се развива изключително бързо и голяма част от методологията, както и съдържанието на близки интердисциплинарни области за съжаление са слабо застъпени в нашата образователна система. Голяма част от учителите по биология нямат възможност да актуализират своите знания. Единственият начин да се преодолее изоставането в това отношение е провеждането на курсове или други форми за повишаване на квалификацията на учителите в тези области. Лекторите в тези курсове трябва да са квалифицирани в съответните области университетски преподаватели. Мястото за такава квалификация е Биологическият факултет на СУ.

И тази година се сблъскахме със стария проблем, който за поредна година дискутираме безрезултатно и който влияе на подбора на българския отбор по биология. Става въпрос за невъзможността учениците-победители в Националната Олимпиада по биология, завършващи 12 клас, които искат да кандидатстват медицина, да участват в IBO, тъй като в същото време трябва да се явят и на кандидатстудентските изпити по по химия в Медицинските университети (конкурсните изпити там всяка година съвпадат с времето на IBO). Този проблем би могло лесно да бъде решен (при желание),от ръководствата на съответните медицински университети, така че да се избегне това неудобство и националният ни отбор да бъде в най-добрия състав на предстоящите Международни олимпиади.

Участието ни в 22-та Международна олимпиада по биология стана възможно благодарение на финансовата помощ на МОМН (закупуване на самолетните билети и заплащане на медицинските осигуровки), както и на двете фондации – Американска фондация за България и фондация „Америка за България”, които финансираха подготовката и таксите правоучастие.

Българският отбор се представи много атрактивно на откриването на 22-международна олимпиада в Тайпе. Нашите участници заложиха на българската роза и спечелиха овациите на публиката - Мира разпръсна по сцената розови листчета, а Георги, Петър и Елизар галантно подариха рози на водещите. Това не остана незабелязано и в китайски медии се появиха съобщения за откриването на олимпиадата, придружени от снимка на домакините и (за наша най-голяма радост!) от снимка на българският отбор.

Въпреки всички проблеми, с които се сблъскваме при подбора и подготовката на нашите олимпийци и въпреки високата сложност на задачите, те се представиха отлично! Мира Ненчева спечели сребърен медал, а Елизар Цветков и Георги Магаранов - бронзови медали. Нашият национален шампион за 2011 година Петър Илиев остана само на 10 точки от бронза, поради незначителна грешка при отпрепарирането на нервно-мускулния препарат. Класирането на отбора ни като цяло е изключителен успех за България.

2. Как протича подготовката на олимпийците?

След провеждане на Националната олимпиада (която се явява трети, финален кръг на олимпиадата в България) първите 10 класирали се в групата на 9-12 клас се подготвят теоретично 7 дни в Биологическия факултет на Софийски Университет от университетстки преподаватели в различни катедри. След приключването на тази подготовка те се явяват на няколко теоретични и практически теста, които се провеждат в един ден и се прави класация на първите 4-ма от тях. Те формират Националния отбор на България. Финалната четворка се подготвя за практическите задачи още 12 дни в лабораториите на Биологически факултет. Сега след създаването на новата биологична лаборатория за подготовка на олимпийците те ще могат да усвоят в нея най-новите методи, техники и работа със съвременни апарати, което ще им помогне най-вече в подготовката по молекулярна биология, биохимия, клетъчна биология-облсати, които изискват непрекъснато познание и усъвършенстване не само на теория, но и в практически аспект.

3. Какво представлява самата олимпиада като формат - какви са задачите, които се дават?

България е сред учредителите на IBO през 1989 г., когато шест страни (бившите СССР, ГДР и Чехословакия, Белгия, България и Полша) основават IBO. Първата олимпиада по биология се провежда в Чехословакия през юли 1990 г. и нея участват само 22 ученика (включително и от нашата страна). Въпреки първоначалните трудности олимпиадата набира скорост и през следващите години броят на страните бързо се увеличава. На последната 22-ва IBO, която се проведе тази година в Китайско Тайпе (Тайван), участваха 227 състезатели от 58 страни. Официалният език на олимпиадата е английският. За да се осигурят равни възможности за всички участници, преди състезанието задачите се превеждат на родния език на участниците от ръководителите на всеки отбор. Това означава, че ръководителите се запознават със съдържанието на задачите преди съответния кръг на състезанието, но те нямат никакъв контакт с учениците и, съгласно с олимпийските принципи, дават клетва да не изнасят никаква информация.

IBO продължава шест дни, в два от които се провеждат теоретичния и практическия кръг. По един ден са отделени за тържествените церемонии по откриване и закриване на олимпиадата, а през останалите два дни състезателите участват в различни дейности и екскурзии за опознаване на културата и бита на страната-домакин.

Самото състезание се състои от две части: теоретична и практическа, всяка от които продължава от 4 до 6 часа. Всяка от страните-участнички предварително подготвя и изпраща 4 задачи. На самата IBO задачите, включени в двата кръга се представят от организационен комитет на международното жури, което ги обсъжда и одобрява или отхвърля. За всяка конкретна задача или въпрос към нея международното жури определя и максималния брой възможни точки за верните отговори, които се записват в началото на задачата.

Крайното класиране в олимпиадата се базира на крайната обща оценка на всеки от участниците (т.е от сбора от точките, получени от теоретичния и практическия изпит). Двете части на състезанието носят приблизително по около петдесет процента от общия брой точки в крайния резултат. Правилата при състезанието са изключително строги и неспазването им води до дисквалифициране на отделни участници и дори на цели отбори.

По регламент теоретичните задачи се основават върху биологична информация, валидна за по-голямата част от организмите от една и съща таксономична група, като не съдържат конкретни факти и не изискват познаване на местните организми. В задачите названията на отделните организми се дават така, както се използват в страната-домакин (без описание), заедно с научните имена на латински език. Всяко описание, вместо име, е забранено. Въпросите са конструрани така, че името на организма не е ключов елемент за отговор. В противен случай се използват популярни организми (представители на съответната таксономична група).

По-голямата част от въпросите от теоретичната част са под форма на задачи с изборен отговор. По регламент въпросите, изискващи проста репродукция на знания, не надвишават 25% от крайния брой получени точки. Обикновено преобладават въпросите за приложението на биологични знания и биологични методи, за принципите на научно мислене, за анализ на факти, аргументиране на изводи и научни хипотези, оценка на ситуации и др.

Теоретичната част на олимпиадата в Тайпе включваше (както и на предишните олимпиади), въпроси от различни биологични науки: клетъчна биология, молекулярна биология, анатомия и физиология на растенията, анатомия и физиология на животните, етология, генетика, еволюция, екология и биосистематика.

4. Какво е новото в лабораторията и с какви уреди е оборудвана като цяло?

Новата лаборатория по биология, създадена и оборудвана с финансовата помощ на Фондация Америка за България разполага с най-новите съвременни апаратури за планиране, провеждане и анализ на биологичен експеримент. Лабораторията разполага с 10 работни места, всяко от което е оборудвано с автоматични пипети, апаратури за електрофореза на белтъци и нуклеинови киселини, апарат за намножаване на ДНК фрагменти (т. нар. PCR), компютри, мултимедийна система, центрофуги, хладилници, стъклария, химикали и консумативи.
Николай Добрев - aдмин about 5 years
тази страница е видяна 0 пъти до сега.

Сподели в facebook


Харесай сайта в facebook
Полезни линкове към сайтовете на:

Logosroopn Logofab Logomon Logoibo2014 Logoibo2013 Logoibo Logo1000stipendii Logodberbatov Logoevrika Logoamfb Logobiotur Logobf Logonpmg Logoquestion За въпроси, идеи, мнения и коментари може да ни пишете на biologybg@gmail.com!!!

Ⓒ Copyright 2014 Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Изработка и поддръжка на сайта: Николай Добрев Албена Йорданова

За изработването на сайта са използвани: