Задача 78 от 2013 за 10-12 клас. - задача за дискусия от националната олимпиада по биология
Вече има качени тестовете от областните кръгове за последните 4 години. От менюто>>Национални>> Избираш година>> Тестове!!!
Здравей, след регистрация всеки ученик, може да изпробва знанията си с тест, в секция задачи >> Реши тест от задачи!!!

Всички задача    

Задачи от Областен кръг
Задача 78 от 2013 за 10-12 клас. 2


При някои растения се срещат мутации, които възпрепятстват полена да извърши опрашване. Ако приемем, че мутацията А е такава и полен, който съдържа алелът А притежава само 50% от опрашващата способност на полен, който съдържа алела а, то какво ще е съотношението по генотип  и фенотип в поколението на дихетерозиготни растения? 

 

Отговор А:

генотип: 1:3:2 (AA:Aa:aa) разпадане по фенотип 2:1Натисни бутона два пъти, за да видиш отговора, който е маркиран като верен

Не е маркиран верен отговор

Николай Добрев - aдмин almost 5 years

тази страница е видяна 500 пъти до сега.Дискусия:Pic

Пояснение, Допълнителното разяснение се отнася за разглеждането на гаметите в женското родителско растение.

almost 5 yearsPic

Задачата трябва да се разглежда като като нормално монохибридно кръстосване, с изключението че трябва да се вземе предвид че полена, който е с алела А, има 50% от способността на опрашване на полена с алел а . Това може да се представи като полена с алел А че ще опрашва в 0,5 от случаите а полена с алел а  1 от случаите или иначе казано съответно половината от случайте и всеки път съответно за А и а. За улеснение двете вероятности се умножават по 2 за да се получат цели числа съответно 1 за А и 2 за а.  Като се разпише кръстосването между двете родителски растения  и се има предвид взетите споменатите по-горе вероятности се получава следното:

"♂" родителско растение

 

"♀" родителско растение

 

1 А

1 а

1 А

1 АА

1 Аа

2 а

2 Аа

2 аа

 

Като се разпишат разпаданията по гено и фено-тип се получава:

По генотип:

1 АА : 3 Аа : 2 аа

По Фенотип:

4 А_ : 2 аа или след съкращаване 2 А_ : 1 аа

 

Допълнително разяснение: не трябва да се взема предвид това процентно съотношение между А и а, че алела А има 50% от способността за опрашване на алела а, тъй като опрашването се извършва от мъжкото растение.

almost 5 yearsЗа да се включиш в дискусията          
Сподели в facebook


Харесай сайта в facebook
Полезни линкове към сайтовете на:

Logosroopn Logofab Logomon Logoibo2014 Logoibo2013 Logoibo Logo1000stipendii Logodberbatov Logoevrika Logoamfb Logobiotur Logobf Logonpmg Logoquestion За въпроси, идеи, мнения и коментари може да ни пишете на biologybg@gmail.com!!!

Ⓒ Copyright 2014 Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Изработка и поддръжка на сайта: Николай Добрев Албена Йорданова

За изработването на сайта са използвани: